Monthly Archives: Červenec 2009

Říční pirátská plavba

…neděle strávená průzkumem Labe…