Monthly Archives: Červen 2009

SequoiaView

…perfektní vizualizace místa na disku…

Drátenický team-bulding

Utužovali jsme pracovní kolektiv ve Žďárských vrších

V komisi

…Tak jsem se ocitl na druhé straně barikády…