Monthly Archives: Červenec 2005

Vyzkoušení nového stanoviště v Křečhoři

Venuše, Jupiter, meteor a velmi příjemná letní horká noc