Příběhy královského města Kolína

v Kolíně se odehrála – za minimální veřejné propagace – velmi zajímavá a příjemná historicko-kulturní noční záležitost…

    Podtitulek akce na letáčku zněl: "individuální noční prohlídka vybraných památek s oživenými historickými výjevy. V podstatě se jednalo o to, že od 20:30 do 22:30 v sobotu večer ve městě probíhala u významných kolínských památek hraná krátká představení ukazující středověký život a zajímavé situace, které řešili ve středověku naši předci. Akce spadá do programu Velké Dny Evropského kulturního dědictví, jediný odkaz jsem našel v článku v Kolínském presu.

    Celý vtip této akce byl v tom, že veškeré výjevy se odehrávaly za chodu města, lidé chodili do hospod a z hospod a najednou potkali na ulici skupinu středověce oblečených občanů vynášejících z baráku ženu nakaženou morem, či projíždějící koňský povoz na náměstí. Celé to bylo velice zajímavé, nevtíravé a opravdu zapadající do starokolínských reálií. Účinkovaly tam různé místní divadelní soubory a šermířské skupiny z okolí.

    Nebudu tu opisovat celý letáček, jen vypíši místa, kde se představení odehrávala, ukáži případné fotky a napíši zachycené průpovídky:

1) židovské ghetto – 1626 – kovář Václav Strnad tropí výtržnost v Židovské ulici tady jsem nic nefotil, šlo o dlouhou debatu židovských obchodníků, poté přišel podroušený kovář a spílal jim do podvodníků, nakonec na něj zavolali biřice a proběhla kratší bitka, kováře snad vyhnali někam… Pamatuji jen hlášku, kterou prohodili obchodníci na biřice: "Stavějí se pane biřic, nebudou škodnej…"

2) Šperlinkovský dům (Kouřimská 11) – 1713 – primátor františek Bohuslav Šperlink vyhání děvečku nakaženou morem z baráku vylezl chlapík s loučí, zjistil, že se nikdo nedívá a na to z domu další dva vynesli chrchlající děvečku nakaženou morem a se slovy: "pryč s morem, na krchov s ní" ji zanesli za roh, pohodili do stínu u zdi baráku a rychle se vrátili do bezpečí svého obydlí.

 

mor
 
mor

2 komentáře

Napsat komentář

Your email is never shared.Required fields are marked *